Op deze pagina beschrijven we wat cookies zijn, op welke wijze ze gebruikt worden op Prikkie en hoe invloed uitgeoefend kan worden op het gebruik ervan.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukken tekst met informatie die de webbrowser kan opslaan en bij elke aanvraag kan meesturen naar de webserver, waarvandaan de website geserveerd wordt. In de basis hebben cookies dus een naam en een bepaalde waarde. Ook wordt per cookie ingesteld hoe lang hij geldig is, voor welke (sub)domeinnaam hij geldig is en binnen welk pad binnen de (sub)domeinnaam. Cookies geplaatst op een bepaalde (sub)domeinnaam, zoals prikkie.nu, kunnen nooit door websites onder een andere (sub)domeinnaam worden uitgelezen. Onderscheid wordt verder nog gemaakt tussen directe (first-party-) en indirecte (third-party-) cookies:

 • Directe (first-party-) cookies: cookies die door primaire website worden geplaatst, in dit geval dus Prikkie
 • Indirecte (third-party-) cookies: cookies van externe partijen die kunnen ontstaan doordat de primaire website naar die partijen linkt en de externe partij cookies aanmaakt. Dit type cookie wordt op Prikkie niet gebruikt.

Waarom worden cookies gebruikt?

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de ingelogde gebruiker te onthouden, om zo te voorkomen dat die gebruiker steeds opnieuw moet inloggen bij een bepaalde website. Ook kunnen bepaalde voorkeuren worden onthouden, om zo de gebruikerservaring te optimaliseren. Een cookie zou ook kunnen voorkomen dat een (uniek) websitebezoek slechts eenmaal wordt geteld in de bezoekersstatistieken.

Welke cookies worden geplaatst en voor welke functionaliteiten op Prikkie worden die gebruikt?

Op Prikkie worden enkel directe (first-party-) cookies gebruikt, Prikkie maakt dus geen gebruik van externe partijen die cookies aanmaken. Alle gebruikte cookies bevatten enkel anonieme codes of instellingen en bevatten geen persoonlijke informatie. Op Prikkie kunnen de volgende functionele en niet-functionele cookies worden geplaatst:

Functionele cookies
Cookienaam Uitleg en doel
accessToken Dit is de beveiligingscode waarmee kan worden afgeleid welk gebruikersaccount is ingelogd op Prikkie.
csrftoken Een code waarmee ongeauthoriseerde commando's vanuit een andere website voorkomen worden, wat bekend staat onder de naam cross-site request forgery.
Niet-functionele cookies
_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses Dit zijn cookies waarmee in Piwik bezoekersstatistieken worden bijgehouden.

Welke inloed heb ik zelf op de cookies?

Om Prikkie goed te laten functioneren, is het noodzakelijk om enkele cookies te plaatsen. Wel is het in algemene zin mogelijk om in de webbrowser invloed uit te oefenen op de cookies. Zo zijn bestaande cookies te verwijderen en/of is te voorkomen dat een website cookies kan plaatsen. Hieronder volgt per webbrowser een uitleg hoe cookies zijn te verwijderen en hoe is te voorkomen dat ze worden geplaatst.

Als volgt kan ingesteld worden of en welke cookies mogen worden geplaatst:

 • Internet Explorer
  1. Druk op ALT om de menubalk zichtbaar te maken
  2. Ga naar 'Extra' en dan 'Internetopties'
  3. Ga naar het tabblad 'Privacy' en klik op de knop 'Geavanceerd'
  4. Selecteer de gewenste opties en druk tweemaal op 'OK'
 • Edge
  1. Open in de rechterbovenhoek het menu en ga dan naar Instellingen
  2. Klik onderaan op 'Geavanceerde instellingen weergeven'
  3. Selecteer onderaan onder 'Cookies' in de lijst de gewenste optie
  4.  
 • Firefox
  1. Druk op ALT om de menubalk zichtbaar te maken
  2. Ga naar 'Extra' en dan 'Opties'
  3. Ga links naar het onderdeel 'Privacy'
  4. Kies onder het onderdeel 'Geschiedenis' in de lijst voor 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'
  5. Vink 'Cookies van websites accepteren' geheel uit of pas de onderliggende opties naar wens aan
 • Chrome
  1. Open in de rechterbovenhoek het menu en ga dan naar Instellingen
  2. Klik op 'Geavanceerde instellingen weergeven' onder aan het scherm.
  3. Klik in het gedeelte 'Privacy' op 'Instellingen voor inhoud'.
  4. Gebruik het gedeelte 'Cookies' om uw instellingen te wijzigen:
   • Als u zowel directe als indirecte cookies wilt toestaan, klikt u op Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld.
   • Als u alle cookies wilt blokkeren, klikt u op Sites niet toestaan gegevens in te stellen. Wanneer u deze instelling gebruikt, werken de meeste sites niet waarbij u moet inloggen.
   • Als u alleen directe cookies wilt toestaan en alle indirecte cookies wilt blokkeren, vinkt u het selectievakje aan naast 'Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren'. Deze instelling betekent dat sitegegevens niet kunnen worden geschreven en gelezen, zelfs niet als u een site heeft toegevoegd aan de lijst met uitzonderingen en ervoor heeft gekozen de bijbehorende cookies toe te staan.

Bestaande cookies kunnen als volgt verwijderd worden:

 • Internet Explorer
  1. Windows: Druk tegelijk CTRL, SHIFT en DEL in.
   Mac: Druk tegelijk CMD, SHIFT en DEL in.
  2. Vink in ieder geval 'Cookies en websitegegevens' aan en controleer de andere opties
  3. Klik op de knop 'Verwijderen'
 • Edge
  1. Druk tegelijk CTRL, SHIFT en DEL in
  2. Vink in ieder geval 'Cookies en opgeslagen websitegegevens' aan en controleer de andere opties
  3. Klik op de knop 'Wissen'
 • Firefox
  1. Windows: Druk tegelijk CTRL, SHIFT en DEL in.
   Mac: Druk tegelijk CMD, SHIFT en DEL in.
  2. Vink in ieder geval 'Cookies' aan en controleer de andere opties
  3. Klik op de knop 'Nu wissen'
 • Chrome
  1. Windows: Druk tegelijk CTRL, SHIFT en DEL in.
   Mac: Druk tegelijk CMD, SHIFT en DEL in.
  2. Vink in ieder geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan en controleer de andere opties
  3. Klik op de knop 'Browsegegevens wissen'